Παρασκευή, Ιουνίου 15, 2012

Σκεφτείτε και να`μενε τί είχε να γίνει!!!!!!!!!!!!!!!!


  Γ. Παπανδρέου: Ήθελα σε μία τετραετία να αλλάξω συθέμελα την Ελλάδα